national park
ilustration
Sjeverna regija / Tigrasti medonja
21/64

Tigrasti medonja

Euplagia quadripunctaria

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

Dužina tijela: do 5 cm

Opis: Prednja krila su crna sa bijelim prugama, dok su zadnja crvena sa crnim tačkama. Sa donje strane, oba para krila su crveno-narandžasta. Prednja krila su crna sa dvije bijele pruge, dok su zadnja crvena.

Stanište: Naseljava svijetle šume sa otvorenim zonama, a takođe i žbunaste zajednice, kao i kamenite padine koje graniče sa listopadnim šumama.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Rasprostranjena kako u primorskom, tako i u kontinentalnom dijelu Crne Gore.

Važno: Prijetnje za vrstu su urbanizacija, požari i sječa šuma.
Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka