national park
ilustration
16/64

Divokoza

Rupicapra rupicapra

Sjeverna regija

O vrsti: Divokoza dostiže težinu od 25 do 30 kg, a jači mužjaci teže i do 40 kg. Glava je bijele boje sa tamnim prugama oko očiju i gubice. Od potiljka do repa, duž hrbata proteže se tamnija pruga. Boje mužjaka su uvijek nešto tamnije.

Prehrana: Hrane se planinskim travama, mladim lišćem grmolikih vrsta, malinama, kupinama itd. Tokom zime se uglavnom hrane suvom travom.

Način života: Divokoze se sa svojim mladunčadima u toku ljeta udružuju u krda. Lanjske ženke se pridružuju majkama, dok se mužjaci obično ne vraćaju. Imaju ogromnu ulogu u održavanju planinskih ekosistema. Prioritetno održavaju planinske pašnjake koji daju život mnogim rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. U lancu ishrane služe kao plijen ugroženim vrstama životinja, kao što su ptice grabljivice.

Stanište: Divokoza naseljava visokoplaninske, kamenite, teško pristupačne terene. U potrazi za hranom i boljim stanišnim uslovima, zimi se spuštaju iz visokoplaninskih u niža područja.

Gdje se mogu pronaći u Crnoj Gori: Divokoza je zaštićena u Crnoj Gori, a najveća populacija divokoza je prisutna na teritoriji Nacionalnog parka Durmitor i Parka prirode Piva.

Važno: Najveća opasnost po ovu zaštićenu vrstu su nekontrolisani lov i krivolov.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka