national park
ilustration
Sjeverna regija / Bukova strižibuba
26/64

Bukova strižibuba

Morinus funereus

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

Dužina tijela: Do 8 cm, antene do 6 cm.

Opis: Odrasli insekt (imago) je sive boje sa četiri krupne, crne mrlje na leđnoj strani trbuha. Zanimljivo je da odrasle jedinke ne mogu letjeti zbog velike mase tijela, pa se kreću hodom. To predstavlja ograničavajući faktor, jer teže dolaze do hrane i jedinki suprotnog pola za parenje. Zbog ovakvog načina kretanja, smanjuje se i mogućnost povratka jedinki u obnovljiva staništa.

Stanište: Naseljava bukove šume, a srijeće se i na različitim vrstama hrasta, jasena, topole i na ostalom listopadnom i četinarskom drveću.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: U Crnoj Gori se može vidjeti na području primorskih i planina u kontinentalnom dijelu zemlje.

Važno: Bukova strižibuba je ugrožena zbog sječe šuma i požara.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka