national park
ilustration
Južna regija / Žutotrbi mukač
39/96

Žutotrbi mukač

Bombina variegate

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

Opis i karakteristike vrste: Mukač je žaba veličine oko 5 cm. Živi najčešće od 5 do 12 godina. Duž dijela leđa ima ispupčenja u vidu bradavica. Koža na stomaku je žuto-narandžasta sa plavim ili crnim flekama. Jarka obojenost upozorava predatora na to da je žaba otrovna. Pored fleka, ova žaba u svoju odbranu luči otrovnu tečnost neprijatnog mirisa koja, ukoliko dođe u kontakt sa očima potencijalnog predatora, izaziva svrab. Žutotrbi mukač ulazi u zimski san od oktobra, a izlazi tokom marta ili aprila. Hrani se insektima.

Stanište: Živi u rijekama, jezerima, potocima, lokvama, barama i izvorima. Preferira čistu vodu.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Na prostoru cijele države.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka