national park
ilustration
Južna regija / Veliki potočar
23/96

Veliki potočar

Cordulegaster heros

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

Dužina tijela: do 10 cm.

Opis: Tijelo je žuto sa crnim šarama. Ženka na kraju tijela ima leglicu dužine oko 0,5 cm, dok mužjaci imaju dva nastavka.

Stanište: Naseljava manje rijeke, veće potoke sa kamenitim i pjeskovitim dnom.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Na teritoriji Crne Gore vrsta se može sresti na manjim tekućim vodama u zaleđu Ulcinja i Bara, zatim u Buljarici i u okolini Tivta i Herceg Novog. Značajne populacije su prisutne na manjim pritokama Skadarskog jezera i u dolini rijeke Zete. Na sjeveru Crne Gore sreta se u manjim vodotocima u svim opštinama.

Važno: Vrsta je ugrožena zbog kaptiranja (zatvaranja) izvora, izgradnje mini hidroelektrana i klimatskih promjena. Veliki potočar je bioindikator očuvanih vodenih staništa. Jedinke ove vrste predstavljaju značajnu kariku u lancima ishrane, a može se zaštiti očuvanjem potoka i malih rijeka.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka