national park
ilustration
13/96

Palastura

Pinna nobilis

Južna regija

O vrsti: Sa ljušturom koja može biti dugačka i do jednog metra, Palastura je najveći školjkaš u Sredozemlju. Prednjim, šiljastim dijelom je zabodena u pješčanu podlogu i pričvršćena posebnim, tankim tzv. bisusnim vlaknima. Ova vlakna su se nekada sakupljala i obrađivala, tako da su se dobijene niti koristile za izradu čipke koja je veoma rijetka. Često se u unutrašnjosti školjke može naći simbiotski rak čuvar, a ponekad i biseri koji nemaju ekonomsku vrijednost. Palastura je sada zaštićena, pa je njeno sakupljanje i konzumiranje zabranjeno. Međutim, iako jestivo, meso ove školjke nije prepoznato kao kvalitetno.

Važno: Ova vrsta je sada kritično ugrožena zbog pojave parazita koji se od 2016.g. proširio po skoro cijelom Sredozemlju i izazvao smrtnost blizu 99% populacije. To je primjer koliko je u vodenoj sredini teško kontrolisati širenje nekog organizma i koliko je neophodno najviše raditi na prevenciji.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka