national park
ilustration
Južna regija / Maturna (Šumski šarenac)
25/96

Maturna (Šumski šarenac)

Hypodryas maturna

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

Dužina tijela: do 4cm

Opis: Krila su tamnobraon boje sa bijelim i bež šarama.

Stanište: Vrsta naseljava vlažne, otvorene šume sa čistinama, kao i vlažne šumske livade. Šumskom šarencu su zbog polaganja jaja važna osunčana i vlažna stabla jasena koja su zaštićena od vjetra.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Ova vrsta je u Crnoj Gori rasprostranjena od primorske oblasti na većim nadmorskim visinama do prekokontinentalne oblasti. U sjevernom dijelu se češće sreta.

Važno: Vrsta je ugrožena usled urbanizacije, zarastanja i požara, pa je neophodno zaštititi staništa koja naseljava.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka