national park
ilustration
Južna regija / Dobri delfin
20/96

Dobri delfin

Tursiops truncatus

Južna regija

O vrsti: Možda i jedna od omiljenih morskih životinja, dobri delfin, može narasti i preko 3 metra. Na leđima je tamnosive boje, a trbušna strana je bijela. Svakih 5 do 8 minuta moraju izroniti na površinu da bi disali, mada to rade i češće, tako da im je jedna polovina mozga zadužena za spavanje, dok je druga polovina „budna“. Jako je društvena životinja koja zvučno komunicira, pa svaka jedinka ima karakteristični zvižduk. Zanimljivo je da im je mozak veći od ljudskog. Lovi u grupama koje imaju podijeljene zadatke, a za lov koristi eholociranje. Ženka rađa mladunče koje hrani mlijekom od 12 do 18 mjeseci i koje odrasta uz nju 6 godina. Hrane se ribom i beskičmenjacima, a indikatori su zdravog morskog ekosistema.

Važno: Intenzivan pomorski saobraćaj im ograničava kretanje i ponekad nanosi povrede, dok buka motora otežava međusobnu komunikaciju. Ugroženi su i zbog upletanja u ribarske mreže, kao i zbog gutanja raznih otpadnih materija, pogotovo plutajućeg čvrstog otpada.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka