national park
ilustration
Centralna regija / Šumska kornjača
21/75

Šumska kornjača

Testudo hermanni

Centralna regija

Južna regija

Opis i karakteristike vrste: Šumske kornjače su veličine oko 20 cm. Ženke su veće od mužjaka, a pretežno se hrane biljkama. Aktivne su od marta do novembra, kada ulaze u zimski san. Jaja polažu u periodu od maja do jula.

Stanište: Preferiraju svijetle šume, šikare, bašte, vinograde, voćnjake, a najčešće je možemo sresti u zoni hrastovih šuma.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Ova je kornjača veoma rasprostranjena u Crnoj Gori, od juga do sjevera zemlje.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka