national park
ilustration
Centralna regija / Močvarni šarenac (Aurinija)
14/75

Močvarni šarenac (Aurinija)

Euphydryas aurinia

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

Dužina tijela: do 4 cm

Opis: Krila su u osnovi bež boje, a na njima su pravilno raspoređene tamnobraon i narandžaste šare. Duž donjeg dijela zadnjih krila nalaze se crne tačke, dok su ispod njih na ivicama bijele, a na ivicama svijetlosive polumjesečaste šare.

Stanište: Nastanjuje livade, pašnjake, vlažne livade i livade u okviru šuma. Vrsta se javlja na mnogim tipovima zeljastih staništa na nadmorskim visinama od 0 do 1500 m.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Vrsta se srijeće na cijeloj teritoriji naše države, ali na ograničenim područjima gdje su zastupljene biljke kojima se hrane gusjenice.

Važno: Močvarni šarenac je ugrožen usljed urbanizacije, zarastanja i požara.
Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka