national park
ilustration
Prokletije / Jarebica kamenjarka
5/16

Jarebica kamenjarka

Alectoris graeca

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

O ptici: Jarebica kamenjarka je vrsta koke koja naseljava područja od morske obale Sicilije do predjela na 3000 mnv u Alpima. Teška je za uočiti u svom prirodnom ambijentu, a to joj omogućava i da se sačuva od predatora. Hrani se na tlu i to insektima i sjemenjem. U zimskom periodu, skuplja se u jatima i spušta sa visoravni na niže terene sa manje surovim vremenskim uslovima.

Raspon krila: 46-52cm

Dužina: 33-36 cm

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Možemo je vidjeti u skoro svim krajevima naše države.

Zanimljivo: Smatra se ugroženom vrstom, gotovo u svim oblastima u kojima je rasprostranjena. Neki od glavnih problema su gubitak staništa i prekomjeran lov, što je vidljivo, nažalost, i u slučaju Crne Gore.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka