national park
ilustration
Prokletije / Crni apolon
11/16

Crni apolon

Parnassius mnemosyne

Sjeverna regija

Dužina tijela: do 6 cm

Opis: Krila su bijele boje, a na prednjim krilima su dvije crne šare. Duž oba para krila su izražene tamne žile, tj. nervatura krila.

Stanište: Naseljava šumske čistine, šumske livade ili vlažne rubove šuma, livade i pašnjake bogate cvijećem koji su u dodiru sa šumama.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Srijeće se na planinama iznad 900 mnv, i to na Komovima, Bjelasici, Prokletijama i u dolini Dragišnice.

Važno: Crni apolon je važan kao oprašivač i član lanaca ishrane, a štiti se očuvanjem staništa koja naseljava.
Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka