national park
ilustration
Biogradska gora / Barska kornjača ( Apac)
7/18

Barska kornjača ( Apac)

Emys orbicularis

Centralna regija

Južna regija

Opis i karakteristike vrste: Oklop barske kornjače je dugačak do 30 cm. Boja oklopa sa gornje strane je najčešće crna sa žutim pjegama, dok je sa donje strane obično žuta. Imaju relativno dugačak rep – desetak centimetara. Životni vijek barske kornjače je oko 60 godina.

Ne udaljava se puno od vode, već se nalazi u vodi ili na deblima, obali i busenima trave. Veoma dobro pliva i roni, a brza je i na kopnu. Najčešće je možemo primijetiti od februara do početka novembra, kada ulazi u zimski san.

Stanište: Možemo je sresti u rijekama, jezerima, potocima, kanalima, barama, lokvama i močvarama.

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: U središnjem i južnom dijelu Crne Gore.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka