national park
ilustration
Sisari / Mrki medvjed
11/14

Mrki medvjed

Ursus arctos

Sjeverna regija

Centralna regija

Južna regija

O vrsti: Medvjedi su najveći kopneni mesožderi, a vrsta koja živi kod nas je sisar iz reda zvijeri (Carnivora), porodice medvjeda (Ursidae), roda medvjed (Ursus) i vrste smeđi medvjed (Ursus arctos). Smeđi medvjed je nekada bio rasprostranjen po cijeloj Evropi, Aziji i Sjevernoj Americi. Zanimljivo je da u Evropi nikada nije živio jedino na Islandu i na sredozemnim ostrvima: Sardiniji, Korzici i Kipru.

U Crnoj Gori odrasle ženke imaju prosječno 100 kg, a mužjaci 150 kg, dok neki primjerci mogu preći i 300 kg. Tijelo im je pokriveno dugom dlakom i gustom poddlakom. Ljeti je poddlaka dosta rjeđa, nego zimi. Boja dlake pretežno je smeđa, a po leđima je često tamnija, pa i crna. Vrhovi dugih dlaka znaju biti svijetlosivi.

Prehrana: Medvjedi oko 95% svojih prehrambenih potreba zadovoljavaju biljnom hranom, a udio životinjskih bjelančevina se sastoji uglavnom od beskičmenjaka i lešina većih životinja. Od biljne hrane u proljeće i ljeti dominiraju zeljaste biljke i trave, ljeti se pridružuju razni mekani plodovi, a u jesen i žir bukve kao glavna hrana za prikupljanje zimskih zaliha potkožne masti. Zbog kratkog i jednostavnog probavnog trakta, znatan dio pojedene biljne hrane prođe kroz cijeli trakt slabo ili nikako probavljen. To medvjedu stvara potrebu za uzimanjem što većih količina hrane.

Način života: Medvjed uglavnom živi sam, a ženka sa mladima. Početkom decembra povlači se u unaprijed pripremljene brloge (pećine, pukotine u stijenju, veće šupljine u stablima). U brlogu su mužjaci sami, kao i bremenite ženke. Tu provode vrijeme u drijemežu, sa usporenim životnim funkcijama i reduciranim metabolizmom do proljeća (april – maj).

Stanište: Staništa mrkog medvjeda su područja koja nijesu prekinuta infrastrukturnim projektima, a bogata su raznolikim biljnim pokrivačem u kojima su dostupnost hrane, mogućnost skrivanja i postojanje prostora za brloženje najvažnije osobine. Dodatno, za medvjede je važna mogućnost kretanja u svim smjerovima, uključujući i zone sa različitim nadmorskim visinama, dok je za preživljavanje mladih u brlozima tokom zime, neophodan mir u staništu.

Gdje se mogu pronaći u Crnoj Gori: Istraživanja su pokazala da je medvjed prisutan najvećim dijelom u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Dodatno, povremeno je prisutan i na jugu, u okolini Orjena. Stalno je prisutan u kanjonu Male rijeke koji pripada sjevernom dijelu Podgorice.

Važno: Najveću opasnost po ovu vrstu predstavlja uništavanje staništa kroz sječu šuma, požara, ali i izgradnja velikih infrastrukturnih objekata. Takođe, krivolov i proganjanje i neželjenost njegovog prisustva od strane čovjeka.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka