national park
ilustration
Ptice / Tetrijeb
13/20

Tetrijeb

Tetrao urogallus

Sjeverna regija

O ptici: Tetrijeb je najveća planinska koka Evrope i naseljava stare četinarske i mješovite šume na planinama iznad 1400 mnv. Mužjaci tetrijeba su krupniji od ženki, tamne boje perja i karakterističnog dugog repa i vrata. Kljun je tamnožute boje. Ženka je znatno manja od mužjaka, sivosmeđe boje perja sa crnim poprečnim prugama, dok su joj grlo i prsa riđi.

Veliki je ljubitelj borovnica, ali uživa i u iglicama četinara, lišću, pupoljcima, cvijeću i šumskim bobicama. Veoma ga je lako uplašiti, jer nije spretan letač.

Ugrožen je nekontrolisanom sječom šuma, dok je u prošlosti krivolov predstavljalo veliku opasnost za ovu vrstu. Međutim, danas se taj vid uticaja na tetrijeba smanjio.

Raspon krila: 87 - 125 cm

Dužina: 74 - 90 cm

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Nacionalni park Durmitor, Nacionalni park Prokletije, Ljubišnja, Bjelasica, Komovi, Zeletin, Mokra planina, Sjekirica, Vojnik, Njegoš itd.

Zanimljivo: Mužjaci se u proljeće okupljaju na pjevalištima gdje karakterističnim pjevom i šepurenjem privlače ženke. Poslije toga, najčešće tokom prve polovine maja, ženka snese 6 do 15 jaja na kojima leži od 26 do 29 dana. Tići se osamostaljuju krajem ljeta i početkom jeseni, često ostajući zajedno u manjim grupama.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka