national park
ilustration
Ptice / Prdavac
17/20

Prdavac

Crex crex

Sjeverna regija

O ptici: Prdavac je prilično rijetka vrsta koja je ime dobila po zvuku pjesme koju izvodi uglavnom noću. Pripada porodici vodenih koka. Riječ je o maloj i vitkoj ptici prilično dugog vrata i oblog tijela sa kratkim i debelim kljunom. Ruho prdavca je smeđe sa sivim prsima, te se veoma lako kamuflira u travi. Naseljava vlažne livade uz močvare i jezera, kao i bujne livade koje imaju pristup vlažnijem dijelu. Kaže se da ga je lakše čuti, nego vidjeti - oglašava se od sumraka do zore, i gotovo konstantno za vrijeme gniježđenja, kako bi privukao ženku i obilježio svoju teritoriju. Migratorna je vrsta, tako da zimu provodi u Africi.

Raspon krila: 45 - 50 cm

Dužina: 20-25cm

Gdje se može vidjeti u Crnoj Gori: Okolina Plavskog jezera i na Matarugama.

Zanimljivo: Prdavac je ugrožen širenjem poljoprivrednih površina, kao i intenzivnim košenjem pomoću poljoprivrednih mašina. Prerano košenje tokom juna može uništiti njihova gnijezda, a preživjeli ostaju bez zaklona. Zbog svega ovoga, brojnost prdavaca opada u cijelog Evropi tokom posljednjih godina.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka