national park
ilustration
Morske vrste / Puž bačvaš
15/20

Puž bačvaš

Tonna galea

Južna regija

O vrsti: Puž bačvaš je jedan od najvećih jadranskih puževa, a naziv je dobio po ljušturi svijetlosmeđe boje, bačvastog oblika, sa istaknutim poprečnim izbočinama. Sam puž je bijele boje sa crnim pjegama, veliki je grabežljivac i iz pljuvačnih žlijezda izlučuje sumpornu kisjelinu (jačine do 4%) kojom probija ljušture plijena. Živi pojedinačno ili u manjim grupama, uglavnom na pješčanom i muljevitom dnu na 20 do 150 m dubine. Danju je uglavnom zakopan u pijesak, a noću lovi. Mrijesti se obično u jesen kada polaže jaja u trakastoj formi.

Važno: Često se slučajno izlovljava kočama. Puž bačvaš nije jestiv i zaštićena je vrsta, pa se živi primjerci moraju vratiti u more.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka