national park
ilustration
Morske vrste / Morski konjić
18/20

Morski konjić

Hippocampus guttulatus

Južna regija

O vrsti: Morski konjić je dobio naziv zbog specifičnog izgleda glave koja je pod uglom postavljena na osu tijela, dok je rep savijen prema stomaku i služi najviše za prihvatanje za morske trave, alge ili druge predmete u vodi. Živi u priobalnom dijelu, najčešće u livadama morske trave ili na obraslom dnu gdje se repom prihvata za alge. Hrani se planktonskim i sitnim bentoskim organizmima (koj sve svoje životne aktivnosti ostvaruju na dnu vodenih ekosistema).

Zanimljivo: Interesantno je da ženka prebacuje jaja mužjaku u posebnu vrećicu na trbušnom dijelu, tako da on rađa mlade nakon mjesec dana.

Spor je plivač, pa ga ronioci hvataju rukom i uzimaju kao suvenir. U Kini se dosta koristio i u tradicionalnoj medicini.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka