national park
ilustration
Morske vrste / Morska trava
11/20

Morska trava

Posidonia oceanica

Južna regija

O vrsti: Morsku travu često možemo vidjeti tokom zime, kada more njene listove izbaci na plažu, dok sitniji komadići listova sa pijeskom formiraju „morske lopte“, pa njihovo nalaženje na plaži ukazuje na postojanje podvodne livade u neposrednoj blizini. Upravo podvodne livade koje gradi ova morska trava spadaju među najbogatije zajednice u Sredozemlju.

Njeni listovi su trakasti i znaju biti dugački i do jednog metra, a ova vrsta se vegetativno razmnožava.

Naseljava morsko dno u Sredozemlju, a u Crnoj Gori je ima na većem dijelu obale - od Herceg Novog do Valdanosa.

Važno: Osim proizvodnje primarne organske materije i kiseonika, morska trava je važna kao stanište mnogih nedoraslih stadijuma ekonomski bitnih vrsta riba. Osim toga, svojim dugačkim listovima i jakim rizomima (pomoćnim korijenima) učvršćuje morsko dno i smanjuje eroziju obale. Čovjek ih najviše ugrožava izlivanjem otpadnih voda i sidrenjem.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka