national park
ilustration
Morske vrste / Glavata kornjača
19/20

Glavata kornjača

Caretta caretta

Južna regija

O vrsti: Glavata kornjača je česta u priobalnoj zoni mora gdje se hrani raznim mekušcima, rakovima, meduzama, ponekad i ribom. Karakteristična je po oklopu, tj. čvrstoj koštanoj strukturi građenoj od velikih proširenih rebarnih kostiju koje su prekrivene rožnatim pločama. Oklop je sa leđne strane crvenkasto-smeđ, dok je sa donje strane žućkast. Polnu zrelost dostižu tek nakon 30 godina. Za polaganje jaja traži pješčane plaže, a u leglu polaže obično preko 100 jaja. Mladi se razvijaju nakon 50 do 65 dana. Populacija koja naseljava Jadran, dio je populacije koja se razmnožava u Grčkoj i južnije.

Važno: Ugrožena je zbog razvoja turizma i velikog prisustva čovjeka u priobalnoj zoni. Strada i od zaplitanja u ribarske mreže, kada se može ugušiti. Sve veći problem je zagađenje, a posebno količina plastičnog otpada. Naime, često ga zna progutati, misleći da je hrana, pa trpi povrede unutrašnjih organa, a nerijetko i ugine zbog tih povreda.

Pogledajte fotografiju:
© EUIC 2020. All rights reserved.
Made withby fleka